GHOIB FEBRUARI 2023

No Nomor Perkara Nama tanggal DOKUMEN
Sidang
1 227 /Pdt.G/2023/PA Bdw Wiwik Wardiatuti binti Suwardi 05/06/2023 LIHAT DATA
2 73 /Pdt.P/2023/PA Bdw As’ari bin Sudahnan 20/02/2023 LIHAT DATA
3 63 /Pdt.P/2023/PA Bdw Mohammad Ramli bin Askar 21/02/2023 LIHAT DATA
4 247 /Pdt.G/2023/PA Bdw Misnawati binti Nur Saleh 13/06/2023 LIHAT DATA
5 1373 /Pdt.G/2022/PA Bdw Sumiati binti Mahat 13/02/2023 LIHAT DATA
6 1319 /Pdt.G/2022/PA Bdw Santrik binti Asjar 01/02/2023 LIHAT DATA
7 1335 /Pdt.G/2022/PA Bdw Tutik Anggraini binti Murahman 08/02/2023 LIHAT DATA
8 1418 /Pdt.G/2022/PA Bdw Jarkasi bin Mat Atim PBT LIHAT DATA
9 1448 /Pdt.G/2022/PA Bdw Ahmad bin Moh. Asin PBT LIHAT DATA
10 1421 /Pdt.G/2022/PA Bdw Jaliluddin bin Hedi Susanto PBT LIHAT DATA
11 1446 /Pdt.G/2022/PA Bdw Suta binti Mistur LIHAT DATA
12 1479 /Pdt.G/2022/PA Bdw Bangun Harahap bin Asman Harahap LIHAT DATA
13 94 /Pdt.P/2023/PA Bdw Ahmad P. Lukman bin Abd. Jalil 06/03/2023 LIHAT DATA
14 88 /Pdt.P/2023/PA Bdw Juheni bin Suat 02/03/2023 LIHAT DATA
15 1514 /Pdt.G/2022/PA Bdw Mochamad Soleh bin Rokim LIHAT DATA
16 100 /Pdt.P/2023/PA Bdw Husin bin Asep 06/03/2023 LIHAT DATA
17 101 /Pdt.P/2023/PA Bdw Abdul Qodir Al Maghroby bin Husen 07/03/2023 LIHAT DATA
18 322 /Pdt.G/2023/PA Bdw Walid Syukur B.E bin Bakri Syukur 26/06/2023 LIHAT DATA
19 321 /Pdt.G/2023/PA Bdw Hosniatul Arifin bin Eto 27/06/2023 LIHAT DATA
20 315 /Pdt.G/2023/PA Bdw Mila Yuniar binti Hendra 26/06/2023 LIHAT DATA
21 124 /Pdt.P/2023/PA Bdw Rahmati binti Mattali 14/03/2023 LIHAT DATA
22 119 /Pdt.P/2023/PA Bdw Muhammad Samsul Arifin bin Sutomo 13/03/2023 LIHAT DATA
23 112 /Pdt.P/2023/PA Bdw Misyono bun Nawir 13/03/2023 LIHAT DATA
24 338 /Pdt.G/2023/PA Bdw Fibri Haniah Eddyanti binti Eddy Supardi 28/06/2023 LIHAT DATA
25 348 /Pdt.G/2023/PA Bdw Prini Andari Astutik binti Safi’i 01/08/2023 LIHAT DATA
Back to top button